Bərdə şəhər T.İsmayılov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: H.Əliyev pr.78

Telefon: 205-11-40

Bərdə şəhər N.Gəncəvi adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Nətavan küçəsi 1

Telefon: 205-33-48

Bərdə şəhər N.Nərimanov adına 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: 20 yanvar küçəsi 1

Telefon: 205-33-97

Bərdə şəhər E.Kərimov adına 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Q.B.Zakir küçəsi 5

Telefon: 205-26-83

Bərdə şəhər Şəhid Alı adına 5 saylı tam orta məktəb

Ünvan: K.Cabbarov küçəsi 5

Telefon: 205-36-98

Bərdə şəhər S.Behbudov adına 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Bakı küçəsi 1

Telefon: 205-22-19

Bərdə şəhər F.Muradov adına 7 saylı ümumi orta məktəb

Ünvan: S.Vurğun küçəsi 5

Telefon: 205-30-74

Bərdə şəhər 8 saylı tam orta məktəb

Ünvan: H.Əliyev pr 155A

Telefon: 205-30-22

Bərdə şəhər R.Musayev adına inkluziv komponentli günü uzadılmış ümumit təhsil tam orta məktəb

Ünvan:

Alpoud kənd N.Hüseynov adına tam orta məktəb

Ünvan: Alpoud kəndi

Telefon: 207-24-78

Bəcirəvan kənd B.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Bəcirəvan kəndi

Telefon: 203-61-91

Böyük Qəcər kənd ümumi məktəb

Ünvan: Böyük Qəcər kəndi

Çələbilər kənd S.Rəhimov adına tam orta məktəb

Ünvan: Çələbilər kəndi

Telefon: 206-12-40

Cumalar kənd İ.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Cumalar kəndi

Dəymədağıldı kənd F.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Dəymədağıldı kəndi

Telefon: 202-13-13