Mehdili kənd tam orta məktəb

Ünvan: Mehdili kəndi

Telefon: 207-60-52

Mehdixanlı kənd M.Seyidov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mehdixanlı kəndi

Telefon: 209-85-86

Məmmədli kənd A.Tağıyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Məmmədli kəndi

Mirzalibəyli kənd Ə.İsmayılov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mirzalibəyli kəndi

Telefon: 205-80-98

Mirzəxan kənd E.Əhmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mirzəxan kəndi

Telefon: 207-74-08

Mollagüllər kənd F.İsmayılov adına ümum məktəb

Ünvan: Mollagüllər kəndi

Mollaisalar kənd Y.Yusifov adına tam orta məktəb

Ünvan: Mollaisalar kəndi

Telefon: 207-44-18

Mollalı kənd N.Quliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Mollalı kəndi

Muğanlı kənd E.Mirzəyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Muğanlı kəndi

Telefon: 207-92-55

Mustafağalı kənd G.Qarayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Mustafağalı kəndi

Telefon: 209-92-48

Nazırlı kənd 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Nazırlı kəndi

Telefon: 206-43-14

Nazırlı kənd B.Aslanov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Nazırlı-2 kəndi

Telefon: 209-41-28

Piyadalar kənd Q.Bayramov adına ümum məktəb

Ünvan: Piyadalar kəndi

Qaradəmirçi kənd F.Sadıqov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qaradəmirçi kəndi

Telefon: 207-10-02

Qaradırnaq kənd N.Malıyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Qaradırnaq kəndi

Telefon: 203-21-88