Şahmat Uşaq Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: H.Əliyev pr.112

Telefon: 205-43-55

Uşaq Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: Bakı küçəsi 1

Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: Bakı küçəsi 1

Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: H.Əliyev pr.115

Telefon: 205-20-26

Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi

Ünvan: H.Əliyev pr.155A