Bərdə Rayon Təhsil Şöbəsi 1930-cü ildən fəaliyyət göstərir.  Mövcud bina birtipli lahiyə əsasında tikilmiş  3 mərtəbəli sahəsi 494 (kv.m) yeni  bina 2015-ci  ilin sentyabrına  istifadəyə verilmişdir.

Hazırda Şöbədə metodik mərkəz və mühasibatlıq fəaliyyət göstərir.  Rayon Təhsil Şöbəsinin Tabeliyində  74 ümumtəhsil müəssisə var. Onlardan  5 ibtidai, 11 ümumi orta, 58 tam orta və 5 məktəbdənkənar müəssisə vardır.