Bərdə Rayon Təhsil Şöbəsinin 2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Bərdə Rayonu Təhsil Şöbəsinin müdiri
Rzaqulu Şərifov

Çərşənbə 15:00-18:00 BRTŞ-nin qəbul otağı