İnsan resursları fəaliyyətinin istiqamətləri

 

Təhsil müəssisələrində rəhbər və pedaqoji kadrlara olan təlabat müəyyənləşdirilərək Təhsil Nazirliyinə göndərilir.

Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməyən, əmək funksiyasının icrasını layiqincə yerinə yetirməyən müəssisə rəhbərlərinin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması barədə müvafiq əmrlər hazırlanır.

Təhsil müəssisələrində vakant olan yerlərə müəllimlərin müvəqqəti yerləşdirilməsini təmin edir.

Müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi, qabaqcıl pedaqoji işçilərin rəğbətləndirilməsi barədə müvafiq təkliflər hazırlayır.